PRODUŽENO KORIŠĆENJE TURISTIČKIH VAUČERA U REPUBLICI SRPSKOJ

Vlada Republike Srpske usvojila je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima, kojom se vrše izmjene i dopune osnovnog teksta Uredbe o uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima na način da se produžava vremenski period u kojem građani mogu koristiti vaučere u ugostiteljskim objektima za smještaj u Republici Srpskoj.

Građani turističke vaučere mogu koristiti do 30. juna 2021. godine, a građani koji su u 2020. godini iskoristili turistički vaučer mogu ostvariti pravo na korištenje turističkog vaučera i u 2021. godini.

Budite naši dragi gosti!